Партньори

АСА поддържа постоянни професионални контакти и работи в сътрудничество с различни национални и международни институции, университети и научно-изследователски центрове, правителствени и неправителствени организации, агенции, сдружения, синдикати. АСА е в равноправно партньорство с водещи и международно признати научно-изследователски организации от над 40 страни от петте континента.

Сред тях са:

 • Асоциация за развитие на средната класа (АРСК)
 • Бургаски университет, България
 • Българска академия на науките (БАН)
 • Българска социологическа асоциация
 • Българска туристическа камара
 • Агенция "Витоша Рисърч"
 • Европейско социално изследване в България
 • Институт по индустриални отношения и мениджмънт "ОКОМ"
 • Институт са социални и синдикални изследвания при КНСБ
 • Институт по социология към БАН
 • Национална коалиция за равни възможности
 • Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ)
 • Пловдивски университет
 • Синдикална федерация "Металици"
 • Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 • Съюз на българските икономисти
 • Университет за национално и световно стопанство (УНСС)
 • Югозападен университет
 • Фондация "Джендър проект за България"
 • Фондация "Женски алианс за развитие"
 • Фондация "Джендър изследвания и политики"
 • General Social Surveys Network (GSS)
 • European Social Survey (ESS)
 • Global Environmental Surveys (GOES)
 • Indiana University - USA
 • International social survey programme (ISSP)
 • National Center for Social Research - London, UK
 • National Opinion Research Centre at the Chicago University - USA
 • Ruskin College in Oxford, UK
 • UNESCO Centre for Women and Peace in Balkan Countries
©Agency for Social Analyses, 2024