Екип

Основатели и членове на АСА са 3 юридически и 7 физически лица.

Юридически лица:

"Институт за синдикални и социални изследвания, към Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ)
"Институтът по индустриални отношения и мениджмънт "ОКОМ"
"Синдикална федерация "Металици"

Индивидуални членове:

Доц., д-р Лилия Димова - социолог, национален координатор и представител на България в International Social Survey Program (ISSP) и в Европейско социално изследване (ЕСС), председател на Управителния съвет на АСА

Васил Яначков- инженер, президент на Синдикална федерация "Металици", член на Управителния съвет на АСА.

Доц., д-р, д-р. Желязко Христов - лекар и доктор по медицина, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

Д-р Любомир Томев - икономист, директор на Институт за синдикални и социални изследвания към КНСБ

Григор Градев - историк, експерт в Европейската конфедерация на свободните синдикати.

Йордан Марков - социолог.

Асен Ризов - адвокат, директор на издателска къща "Труд и право"

Емилия Апостолович - изследовател.

АСА разполага с международен консултантски борд, ръководен от проф., дсн Кръстьо Петков. Членовете на съвета (по азбучен ред) са:

Чл. -кор., проф., дсн Атанас Атанасов - Българска академия на науките

Проф., дсн Петър Емил Митев - Софийски университет "Св.Климент Охридски"

Проф., д-р. Роджър Джоуел - National Centre for Social Research - Великобритания

Джон Голдторп - Nuffield College, Oxford University - Великобритания

Денис Грегъри - Ruskin College - Великобритания

Проф., д-р. Петър Молер - ZUMA - Германия

Проф., д-р. Хуан Перез-Николаз - ASEP, Испания

Проф., д-р. Лесли Киш - Institute for Social Research, University of Michigan - САЩ

Проф., д- р. Том Смит - National Opinion Research Center (NORC), University of Chicago - САЩ

Проф., д-р. Кенет Спенър - Department of Sociology, Duke University - САЩ

АСА разполага и с национална мрежа от висококвалифицирани анкетьори и модератори на фокус групи, покриваща цялата територия на страната.

©Agency for Social Analyses, 2019