Презентации

Изберете съответната година:

2005 ll 2004 ll 2003 ll 2002 ll 2001 ll 2000 ll 1999 ll 1998

    2006

Жените в неформалната икономика на България

    2005

Мъже с нетрадиционни професиии

    2004

Динамика на бедността в България

    2003

Ромите в България: предизвикателства, очаквания, хоризонти

    2002

Джендър аспекти на неравенството и бедността

    2001

Жени, труд, глобализация

    2000

 

    1999

 

©Agency for Social Analyses, 2019