Публикации

Тази страница е в процес на изработване

Изберете съответната година:

2006 ll 2005ll 2004 ll 2003 ll 2002 ll 2001 ll 1993-2000

    2006

Настоящата публикация представя основните констатации, изводи и препоръки по линия на проекта "Жените в неформалната икономика на България", реализиран през 2004 и 2005 г. Анализът търси отговор на един изключително актуален не само за България въпрос: Какво печелят и какво губят жените от неформалната икономика, какво им дава и какво им отнема недекларираната заетост?

 

 

 

 • Методологията
 • Институциите към неформалния трудов пазар
 • Неформалният труд в България
 • Домашното стопанство - между традицията и принудата
 • Сфери и социо-демографски профили на неформалния труд
 • Неформалният труд на жените: Принуда или свободен избор?
 • Негативните ефекти на неформалния труд
 • За ползите от неформалния труд
 • Неформалният труд и икономическите права на жените

Жените в неформаланата икономика на България

    2005

 

    2004

  Ромите съставляват по-малко от 5% от населението на България според официалните статистически данни от преброяването през 2001 г., но предизвикателставата, които носят в себе си, са достатъчно сериозно основание техните проблеми и социален статус да бъдат предмет на засилващ се интерес - научен, изследователски, политически. Една от основните причиние, че ромите най-масово се озоваха в категорията на губещите от глобалните трансформации у нас. Съчетано с тяхната субкултура, това породи нов тип етнически отношения в страната, граничещи в отделни случаи с нарастващо етно-социално напрежение. В средата на 2003 г. Агенцията за социални анализи (АСА) спечели проект "Анализ на социално-икономическото състояние на ромската общност в България и на съществуващите мерки в областта на заетостта и социалната сфера, насочени към тази общност" на Фондация "Партньори-България", финансиран от Американската агенция за международно развитие (USAID). Основната цел на проекта беше да подпомогне разработването на стратегия и програма за подобряване положението на ромите в сферите на труда и социалното подпомагане.

 • Социо-демографски структури на ромите
 • Заетостта на ромите
 • Безработните роми
 • Самозаетостта като алтернатива
 • Жизненият стандарт на ромите
 • Про-ромските правителствени механизми
 • Има ли етностратификация в България днес?
 • Българските измерения на "Анти-ромския комплекс"

Ромите: Другото измерение на промените

 


 

За информация и заявки

 

 

 

 

 

 

    2003

За информация и заявки

 

 

 

 

 

 

    2002

 

    2001

 

     1993-2000
За информация и заявки
 

 

©Agency for Social Analyses, 2021